השירות ניתן בכל רחבי הארץ | הסדרי תשלום מיוחדים לבעלי ביטוחים פרטיים ולחברי קופות החולים בביטוחים המשלימים

תקנון ותנאי שימוש

 1. האתר הינו בבעלות "360 מעלות שיא".
 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .
 3. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.
 4. במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
 5. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 6. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש.
 7. "360 מעלות שיא" לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר
 8. תוכן המפורסם באתר שייך ל "360 מעלות שיא" בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של "360 מעלות שיא".
 9. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי "360 מעלות שיא" יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.
 10. אחריות, אבטחה ופרטיות "360 מעלות שיא" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "360 מעלות שיא" וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של "360 מעלות שיא" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "360 מעלות שיא" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "360 מעלות שיא". כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, "360 מעלות שיא" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. "360 מעלות שיא" מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, "360 מעלות שיא" יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב "360 מעלות שיא" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "360 מעלות שיא" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "360 מעלות שיא" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 11. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
דילוג לתוכן